Maersk Ansattes Forening

MAERSK ANSATTES FORENING (MAF) er en forening i INDUSTRI ENERGI (IE).

MAERSK ANSATTES FORENING organiserer ansatte i MAERSK DRILLING NORGE AS. Foreningen ble startet i 1991 av Johan Lind, Fred Rønning og Kai Holmesland.

MAF flyttet til nye kontorlokaler i september 2014, og befinner seg nå i lokalene til Maersk Drilling Norge AS på Forus i Stavanger.

Medlemsmassen teller pr. dags dato ca 580 medlemmer.
20140911-093730568
I menyen til venstre er informasjon om styret i klubben, arbeidsutvalget, hvem som er plasstillitsvalgte på hver enkelt rigg, vedtekter, samt vernetjenesten.
}, []);