Pensjon og forsikring

Her kan du finne informasjon om pensjon og forsikring.

I MAF har vi ett styremedlem som er forsikringstillitsvalgt og svarer på forsikringsspørsmål fra medlemmer.

Vi har også to styremedlemmer som svarer på spørsmål om pensjon.

Kontaktinformasjon finnes nedenfor.
frode sell

Frode Sell

Nestleder offshore / forsikringstillitsvalgt

+47 922 68 522

Operator drilling på Maersk Invincible

finn boserup

Finn Boserup

Nestleder offshore / pensjonsinformant Danmark

+45 224 04 481

Medic på Maersk Invincible.

eirik gjemble

Eirik Gjemble

Styrerepresentant / pensjonsinformant Norge

+47 934 89 698

Crane operator, kompetansepool

}, []);