Personalforsikringer (informasjon gitt av MDN)Ansattportalen som gir deg opplysninger om de personalforsikringer du har gjennom din ansettelse i Maersk Drilling Norge AS er nå klar.
Ansattportalen er et internettbasert verktøy som viser eksakte opplysninger om de ulike hendelser som gir deg eller dine etterlatte erstatning. I tillegg får du vite hva du i kroner vil få utbetalt i de ulike situasjon som kan oppstå.
(Pensjonsavtaler i Danica og PFA er ikke inkludert i portalen)

Her er linkt til ansatteportalen. 

Her finner du linkt til dokument utarbeidet av MDN som omhandler forsikring og pensjon.
frode sell

Frode Sell

Nestleder offshore, forsikringstillitsvalgt

+47 922 68 522

Op. Drilling på Maersk Invincible 
}, []);