Tariff

Her vil du finne alle gjellende tariffavtaler samt lønnstabeller for alle ansatte i Maersk Drilling Norge offshore. Hovedavtalen vil du også finne her. 

Flyteriggavtalen 2020 - 2022

20.november.2020

OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE og INDUSTRI ENERGI for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Gjeldende fra 2020 - 2022.

Tariffavtaler land

20.november.2020

Her finner du tariffavtalen mellom IE-NR samt særavtalen for Maersk onshore.

Lønnstabell 2020 - 2021

20.november.2020

Her er lønnstabell som gjelder fra 1.juni 2020 til 31.mai 2021.

}, []);