12.January.2017

MAF styrevalg

Frode L, Jørn, Frode S, Kristoffer, Odd Richard og Lars er nye faste medlemmer i MAF-styret
MAF styrevalg
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.
Vedlagt finner du valgprotokoll der du finner blant annet hvor mange stemmer alle som var med i valget fikk.
 
}, []);